Myśl tygodnia

"Człowieka, któ­ry pat­rzy w oczy dziec­ka, uderza prze­de wszys­tkim ich niewin­ność: owa przej­mu­jąca niez­dolność do kłam­stwa, do zakłada­nia mas­ki, czy chęci by­cia kimś in­nym, niż jest."

Opłaty

>> wstecz

Wpisowe

Wpisowe - 100 zł

Czesne

Czesne za miesiąc wynosi 200 zł plus wyżywienie, dla dzieci zgłoszonych po 15 lipca 2015 r. - 300,-zł plus wyżywienie. Czesne opłacane jest z góry, przelewem do 20 dnia każdego miesiąca na konto żłobka „ARKA”.

Numer konta bankowego: 07 1930 1725 2520 0576 3421 0002 Bank BPS w Chełmie


Zajęcia dydaktyczne i pozadydaktyczne proponujemy w cenie czesnego tj.:

  • logopeda;
  • rytmika;
  • arteterapia;
  • opieka medyczna (pielęgniarska).

Imprezy okolicznościowe:

  • Dzień Dziecka,
  • Święto Rodziny,
  • Mikołajki,
  • Warsztaty dla rodziców.

Materiały edukacyjne (piśmiennicze i plastyczne).

Przybory sanitarne (ręczniki itp.).