Myśl tygodnia

"Człowieka, któ­ry pat­rzy w oczy dziec­ka, uderza prze­de wszys­tkim ich niewin­ność: owa przej­mu­jąca niez­dolność do kłam­stwa, do zakłada­nia mas­ki, czy chęci by­cia kimś in­nym, niż jest."

O nas

ORGAN PROWADZĄCY:

INTEGRA SP. Z O.O.
 

KADRA ZARZĄDZAJĄCA:

mgr Magdalena Zając - Dyrektor Żłobka

MONIKA WÓJCICKA - Dyrektor Administracyjny


Podstrony: