Myśl tygodnia

"Człowieka, któ­ry pat­rzy w oczy dziec­ka, uderza prze­de wszys­tkim ich niewin­ność: owa przej­mu­jąca niez­dolność do kłam­stwa, do zakłada­nia mas­ki, czy chęci by­cia kimś in­nym, niż jest."

Metody pracy w naszym żłobku

>> wstecz
  1. Metoda A i M. Kniessów

Jest to metoda gimnastyki rozwijająca koordynacje wzrokowo-słuchowo-ruchową. Główny tok pracy polega na naśladownictwu ruchu prowadzącego, który nie tylko demonstruje ruch , ale jest współćwiczącym, jest często osobą wiodącą , ale w miarę zainteresowania grupy pozostawia jej wiele swobody. W tej metodzie ogranicza się mówienie podczas zajęć rola opiekuna polega na demonstrowaniu ruchu i wzbogacaniu go muzyką, instrumentem perkusyjnym i przyborami.

  1. Metoda Klanzy ( pedagogika zabawy)

Metoda Klanzy opiera się na wielokierunkowej aktywności dziecka , łączy w sobie ruch, muzykę, taniec, działania plastyczne, działania poznawcze. Do ciekawych zabaw proponowanych przez tą metodę należą zabawy z chustą animacyjną, które doskonale wpływają na integracje grupy i wyzwalają pozytywne emocje.

  1. Zajęcia manipulacyjno-konstrukcyjne

Dzieci mają możliwość budować, konstruować z klocków o zróżnicowanej strukturze wielkości, układać puzzle, aktywne piramidy. W pracy w mniejszych grupach wykorzystujemy sznurowanki, kolorowe przewlekanki, nawlekanie koralików, labirynty.

  1. Zajęcia ruchowe

W codziennej pracy dbamy o aktywność fizyczną, ekspresję ruchową, możliwość zaspokojenia silnej potrzeby ruchu, poprzez poranną gimnastykę, zabawy orientacyjno-porządkowe, skoczne, bieżne, z elementami równowagi, chwytu, celowania, toczenia.

  1. Zajęcia plastyczne

Opierają się na różnych materiałach ( farby, kredki, plastelina, masa solna, materiałami tekstylnymi, jarzębina, kasztany, żołędzie, liście, suszone kwiaty), z których dzieci tworzą swoje prace .

  1. Czytanie bajek

    Metoda ta pozwala rozwijanie wyobraźni dzieci, logicznego myślenia, rozwój mowy i koncentracji.