Myśl tygodnia

"Człowieka, któ­ry pat­rzy w oczy dziec­ka, uderza prze­de wszys­tkim ich niewin­ność: owa przej­mu­jąca niez­dolność do kłam­stwa, do zakłada­nia mas­ki, czy chęci by­cia kimś in­nym, niż jest."

Kontakt

Dane:

Niepubliczny Żłobek ARKA
(obok Gmachu)

adres: ul. 11 Listopada 2, 22-100 Chełm tel. (82) 542 15 95 e-mail: arka2@arka.chelm.pl

Numer rachunku bankowego: 07 1930 1725 2520 0576 3421 0002 Bank BPS w Chełmie

Formularz kontaktowy

Jak trafić