ARKA - PRZEDSZKOLE O PROFILU MATEMATYCZNYM

"Człowieka, któ­ry pat­rzy w oczy dziec­ka, uderza prze­de wszys­tkim ich niewin­ność: owa przej­mu­jąca niez­dolność do kłam­stwa, do zakłada­nia mas­ki, czy chęci by­cia kimś in­nym, niż jest."

Światowy Dzień bez Skarpetek

» wstecz

Dzień Bez Skarpetek

To święto, które ma zwrócić uwagę społeczeństwa na to, by dbać o stopy. A pomaga w tym chodzenie boso, które według specjalistów jest bardzo zdrowe. Aby przyłączyć się do obchodów, wystarczy więc nie zakładać skarpetek.

Dzieci na dzisiejszych zajęciach przeszły po ścieżce sensorycznej, która pozwala rozwijać ich wyobraźnię dotykową i jest potrzebna do prawidłowego poznawania świata.
Ścieżka sensoryczna rozwija również:
✔️motorykę dużą,
✔️równowagę i koordynację ruchową,
✔️stymuluje receptory znajdujące się w stopach,
✔️co najważniejsze pozwala dziecku rozwinąć wyobraźnię dotykową.
Maluszki na koniec odbiły gołą stopę na wielkiej papierowej stopie. Zabawy było co niemiara. To był fajny i wesoły dzień.

Przepraszam, że nie w Wordzie, ale wysyłam z telefonu. 

» wstecz