Myśl tygodnia

"Człowieka, któ­ry pat­rzy w oczy dziec­ka, uderza prze­de wszys­tkim ich niewin­ność: owa przej­mu­jąca niez­dolność do kłam­stwa, do zakłada­nia mas­ki, czy chęci by­cia kimś in­nym, niż jest."

Barbórka

» wstecz

BARBÓRKA – Spotkanie z górnikiem.

Ta czapka górnicza

Ma parzyste piórka.

Pamięta tę czapkę

Niejedna Barbórka.

Jest czarna jak węgiel

Ze ścian korytarzy,

A znaczek na czapce

Wesoło się jarzy

Ta czapka jest znana szeroko na świecie, bo był w niej górnik na zdjęciu w gazecie.

» wstecz