Myśl tygodnia

"Człowieka, któ­ry pat­rzy w oczy dziec­ka, uderza prze­de wszys­tkim ich niewin­ność: owa przej­mu­jąca niez­dolność do kłam­stwa, do zakłada­nia mas­ki, czy chęci by­cia kimś in­nym, niż jest."

Zajęcia dodatkowe

Oferta zajęć dodatkowych z języków obcych dla chętnych

Język francuski

Język hiszpański

Tutaj uczymy przez zabawę!

Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu.

Zajęcia są odpłatne.

Szczegółowe informacje i zapisy w sekretariacie przedszkola

Podstrony: