Myśl tygodnia

"Człowieka, któ­ry pat­rzy w oczy dziec­ka, uderza prze­de wszys­tkim ich niewin­ność: owa przej­mu­jąca niez­dolność do kłam­stwa, do zakłada­nia mas­ki, czy chęci by­cia kimś in­nym, niż jest."

Zabawa z psem

>> wstecz

Dogoterapia - zabawa z psem

Podstawowym celem  dogoterapii jest rozwój dziecka, pobudzenie jego zmysłów i pozytywnych emocji.
Poprzez kontakt z psem dzieci doskonalą swoje umiejętności społeczne, kształtują wrażliwość.
Gdy w zajęciach uczestniczy pies, dłużej i chętniej ćwiczą, a wykonywanie zadań wywołuje wiele radości. Pies potrafi skoncentrować na sobie uwagę, zachęcić do zabawy, uatrakcyjnić długotrwałe zajęcia, przełamać lęk przed kontaktem ze światem zewnętrznym.

Korzyści płynące z dogoterapii

 • przynosi radość i wywołuje uśmiech,
 • pozwala rozwijać kontakty społeczne,
 • poprawia komunikację,
 • pozwala myśleć o czymś innym niż własna osoba, wiek, choroba.
 • stymuluje ruch i aktywność, samodzielność i odpowiedzialność,
 • daje możliwość okazania uczuć,
 • wytwarza swoistą więź: człowiek – zwierzę,
 • podwyższa pewność siebie, nadaje życiu sens,
 • pomaga zdobyć nowych przyjaciół,
 • ułatwia przejść przez samotność, chorobę i depresję,
 • rozwija funkcje poznawcze, koncentrację uwagi, orientację przestrzenną,
 • uczy samoakceptacji.