Myśl tygodnia

"Człowieka, któ­ry pat­rzy w oczy dziec­ka, uderza prze­de wszys­tkim ich niewin­ność: owa przej­mu­jąca niez­dolność do kłam­stwa, do zakłada­nia mas­ki, czy chęci by­cia kimś in­nym, niż jest."

Współpraca

>> wstecz

Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "ARKA", którego organem założycielskim jest INTEGRA Sp. z o.o. z siedzibą w Chełmie współpracuje z:

  • INVENTIVE Sp. z o. o.;
  • Niepubliczną Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną „ARKA”;
  • Niepubliczną Integracyjną Szkołą Podstawową Nowoczesnych Technologii i Języków Obcych „ARKA”;
  • Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej MED-DOM;
  • Sanktuarium Maryjnym na Górze Chełmskiej P.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny;
  • Domem Małych Dzieci w Chełmie;
  • Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną nr 2 w Chełmie;
  • Stowarzyszeniem TAK NIEWIELE;
oraz wieloma firmami i instytucjami w kraju i za granicą.