Myśl tygodnia

"Człowieka, któ­ry pat­rzy w oczy dziec­ka, uderza prze­de wszys­tkim ich niewin­ność: owa przej­mu­jąca niez­dolność do kłam­stwa, do zakłada­nia mas­ki, czy chęci by­cia kimś in­nym, niż jest."

OFERTA DLA RODZICÓW DZIECI 6-LETNICH

>> wstecz

Zdolne dziecko jest przede wszystkim

dzieckiem, a dopiero potem dzieckiem zdolnym”

G. Lewis

 

Drodzy Rodzice sześciolatka !!!

List ten kierujemy do Państwa, albowiem dokonaliście już wyboru szkoły dla swojego dziecka, jaką jest Niepubliczna Integracyjna Szkoła Podstawowa Nowoczesnych Technologii i Języków Obcych „ARKA”. To w tej szkole miało rozpocząć naukę Wasze dziecko od 1 września 2016 r.

W związku ze zniesieniem obowiązku szkolnego dla sześciolatków, to Państwo będziecie decydować, czy pociecha pójdzie do podstawówki wcześniej niż wymaga tego ustawa, czy też pozostanie w przedszkolu.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców informujemy, że od 1 marca 2016 r. we współpracy ze szkołą „ARKA” tworzymy nową grupę sześciolatków w Niepublicznym Przedszkolu Integracyjnym „ARKA” przy ul. 11 Listopada 2. Jest to propozycja dla rodziców dzieci, które zostały zapisane już do szkoły ARKA, a zniesienie obowiązku szkolnego daje możliwość pozostania przez najbliższy rok w przedszkolu.

Specjalna oferta została przygotowana w taki sposób, aby dać solidne fundamenty do dalszej edukacji w szkole ARKA, w tym także dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, bowiem:

 1. Stawiamy na wspieranie rozwoju dziecka poprzez dostosowanie nowatorskich metod, form i tempa pracy do jego indywidualnych możliwości.

 2. Każde dziecko u nas ma szansę na rozwój swoich uzdolnień i umiejętności oraz odkrywanie nowych zainteresowań, talentów i pasji poprzez zabawę jako podstawową formę aktywności.

 3. Jesteśmy nowoczesnym, przyjaznym i wiarygodnym przedszkolem, dającym podwaliny do budowania samodzielności dziecka i świadomości jego działania.

 4. Starannie dobrana kadra gwarantuje wysoki poziom dydaktyczno-wychowawczy, uczy logicznego myślenia, rozwija kreatywność, wprowadza w świat matematyki, informatyki oraz odkrywa nowe zainteresowania.

Nowoczesna oferta naszego przedszkola:

 1. LEGO EDUCATION

 • Jesteśmy jedynym przedszkolem w Chełmie, posiadającym pracownię LEGO EDUCATION - projekt edukacyjny, który ma na celu naukę poprzez zabawę klockami LEGO, bowiem to co dziś wydaje się być jedynie dobrą zabawą, może być jutro bardzo przydatne w szkole, na studiach czy w pracy.

 1. JA I ROBOTY” - wprowadzenie do zajęć z nowoczesnych technologii - robotyki czyli konstruowania z klocków LEGO dowolnych zabawek „robotów” i ich programowanie. Dysponujemy tabletami wyposażonymi w program Scratch Junior, dzięki czemu dzieci będą mogły, poprzez świetną zabawę, zostać wprowadzone w świat programowania.

 • Zajęcia będą odbywały się w Niepublicznej Szkole Podstawowej „ARKA”.

 1. JĘZYK ANGIELSKI - 5 razy w tygodniu.

 2. WARSZTATY KULINARNE - „Mali kucharze” – kreatywne podejście do tworzenia nowych smaków i potraw.

 3. KOŁO MAŁEGO NAUKOWCA - każde dziecko uwielbia eksperymenty, samodzielne wykonywanie prostych doświadczeń to nie tylko okazja do zdobywania wiedzy i odkrywania prawdziwych pasji.

 4. SOBOTNI KLUB PRZEDSZKOLAKA - dni otwarte w każdą ostatnią sobotę miesiąca zajęcia integracyjne z rodzicami.

Nasze przedszkole to unikalna społeczność

spełniająca różnorodne potrzeby dzieci i Państwa oczekiwania.

Pragniemy, aby właśnie u nas Wasze pociechy czuły się dobrze, bezpiecznie i spełnione.

Dążymy do zapewnienia naszym wychowankom

najbardziej optymalnych warunków

do wszechstronnego rozwoju.

 

 


 

OFERTA EDUKACYJNA NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA INTEGRACYJNEGO „ARKA” W CHEŁMIE
NA ROK SZKOLNY 2016/2017

W ramach czesnego zapewniamy:

 1. Realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego zatwierdzonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

 2. Wszechstronną diagnozę rozwoju dziecka oraz intensywną terapię, prowadzoną przez: logopedę, neurologopedę, pedagoga specjalnego, tyflopedagoga, psychologa, fizjoterapeutę, specjalistę SI, rehabilitanta.

 3. Profilaktyka i edukacja zdrowotna realizowana przez pielęgniarkę dyplomowaną.

 4. Realizację programów autorskich:

  1. Potrafię czytać, pisać i liczyć” - przygotowanie dzieci zdrowych i dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi do podjęcia nauki w szkole od 3 – roku życia.

  2. Jestem kreatywny” - rozwijanie ekspresji plastycznej, werbalnej, teatralnej i ruchowej – dla dzieci zdrowych i ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

  3. Zdrowy, radosny, bezpieczny przedszkolak” - profilaktyka zdrowotna poprzez sport, rekreację, gimnastykę korekcyjną.

  4. Program wychowawczy” – kształtowanie pożądanych zachowań społecznych.

 5. Zapewniamy naukę języka angielskiego - uczymy poprzez zabawę.

 6. Zajęcia rytmiczno-muzyczne - minimum 2 razy w tygodniu.

 7. Gimnastyka ogólnorozwojowa z profilaktyką, według wskazań lekarza ortopedy - 1 raz w tygodniu.

 8. Ferie i wakacje na wesoło” - zabawy adaptacyjne dla przyszłych przedszkolaków.

 9. Integracja sensoryczna – dla dzieci z orzeczeniami z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

 10. Nauka religii/etyki.

 11. Organizowanie uroczystości kultywujących tradycje patriotyczne, narodowe (…)

Za dodatkową odpłatnością proponujemy:

 1. Terapia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (od 3-roku życia).

 2. Nauka języka hiszpańskiego/francuskiego.

 3. Warsztaty plastyczne „Chodź, pomaluj mi świat”1 raz w tygodniu.

 4. Warsztaty teatralne połączone z ekspresją werbalną i muzyczną.

 5. Nauka tańca nowoczesnego.

 6. Wycieczki do różnych środowisk przyrodniczych (dla dzieci starszych).

 7. Wyjazdy do teatru lubelskiego (dla dzieci starszych).

 8. Przedstawienia teatralne dla dzieci w przedszkolu.

 9. Programy terapeutyczne prowadzone przez Niepubliczną Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną „ARKA”.

 10. Zajęcia w Chełmskim Parku Wodnym