Myśl tygodnia

"Człowieka, któ­ry pat­rzy w oczy dziec­ka, uderza prze­de wszys­tkim ich niewin­ność: owa przej­mu­jąca niez­dolność do kłam­stwa, do zakłada­nia mas­ki, czy chęci by­cia kimś in­nym, niż jest."

oferta dla rodziców dzieci 2,5 - 5 lat

>> wstecz

Nowoczesna oferta naszego przedszkola:

 1. LEGO EDUCATION

 • Jesteśmy jedynym przedszkolem w Chełmie, posiadającym pracownię LEGO EDUCATION - projekt edukacyjny, który ma na celu naukę poprzez zabawę klockami LEGO, bowiem to co dziś wydaje się być jedynie dobrą zabawą, może być jutro bardzo przydatne w szkole, na studiach czy w pracy.

 1. JA I ROBOTY” - wprowadzenie do zajęć z nowoczesnych technologii - robotyki czyli konstruowania z klocków LEGO dowolnych zabawek „robotów” i ich programowanie. Dysponujemy tabletami wyposażonymi w program Scratch Junior, dzięki czemu dzieci będą mogły, poprzez świetną zabawę, zostać wprowadzone w świat programowania.

 • Zajęcia będą odbywały się w Niepublicznej Szkole Podstawowej „ARKA”.

 1. JĘZYK ANGIELSKI.

 2. WARSZTATY KULINARNE - „Mali kucharze” – kreatywne podejście do tworzenia nowych smaków i potraw.

 3. KOŁO MAŁEGO NAUKOWCA - każde dziecko uwielbia eksperymenty, samodzielne wykonywanie prostych doświadczeń to nie tylko okazja do zdobywania wiedzy i odkrywania prawdziwych pasji.

Nasze przedszkole to unikalna społeczność

spełniająca różnorodne potrzeby dzieci i Państwa oczekiwania.

Pragniemy, aby właśnie u nas Wasze pociechy czuły się dobrze, bezpiecznie i spełnione.

Dążymy do zapewnienia naszym wychowankom

najbardziej optymalnych warunków

do wszechstronnego rozwoju.


OFERTA EDUKACYJNA NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA INTEGRACYJNEGO „ARKA” W CHEŁMIE
NA ROK SZKOLNY 2019/2020

W ramach czesnego zapewniamy:

 1. Realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego zatwierdzonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

 2. Wszechstronną diagnozę rozwoju dziecka oraz intensywną terapię, prowadzoną przez: logopedę, neurologopedę, pedagoga specjalnego, tyflopedagoga, psychologa, fizjoterapeutę, specjalistę SI, rehabilitanta.

 3. Profilaktyka i edukacja zdrowotna realizowana przez pielęgniarkę dyplomowaną.

 4. Realizację programów autorskich:

  1. Potrafię czytać, pisać i liczyć” - przygotowanie dzieci zdrowych i dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi do podjęcia nauki w szkole od 3 – roku życia.

  2. Jestem kreatywny” - rozwijanie ekspresji plastycznej, werbalnej, teatralnej i ruchowej – dla dzieci zdrowych i ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

  3. Zdrowy, radosny, bezpieczny przedszkolak” - profilaktyka zdrowotna poprzez sport, rekreację, gimnastykę korekcyjną.

  4. Program wychowawczy” – kształtowanie pożądanych zachowań społecznych.

 5. Zapewniamy naukę języka angielskiego - uczymy poprzez zabawę.

 6. Zajęcia rytmiczno-muzyczne minimum 2 razy w tygodniu.

 7. Gimnastyka ogólnorozwojowa z profilaktyką, według wskazań lekarza ortopedy - 1 raz w tygodniu.

 8. Ferie i wakacje na wesoło” - zabawy adaptacyjne dla przyszłych przedszkolaków.

 9. Integracja sensoryczna – dla dzieci z orzeczeniami z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

 10. Nauka religii/etyki.

 11. Organizowanie uroczystości kultywujących tradycje patriotyczne, narodowe (…)

Za dodatkową odpłatnością proponujemy:

 1. Terapia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (od 3-roku życia).

 2. Nauka języka hiszpańskiego/francuskiego.

 3. Warsztaty plastyczne „Chodź, pomaluj mi świat”1 raz w tygodniu.

 4. Warsztaty teatralne połączone z ekspresją werbalną i muzyczną.

 5. Nauka tańca nowoczesnego.

 6. Wycieczki do różnych środowisk przyrodniczych (dla dzieci starszych).

 7. Wyjazdy do teatru lubelskiego (dla dzieci starszych).

 8. Przedstawienia teatralne dla dzieci w przedszkolu.

 9. Programy terapeutyczne prowadzone przez Niepubliczną Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną „ARKA”.

 10. Zajęcia w Chełmskim Parku Wodnym.