Myśl tygodnia

"Człowieka, któ­ry pat­rzy w oczy dziec­ka, uderza prze­de wszys­tkim ich niewin­ność: owa przej­mu­jąca niez­dolność do kłam­stwa, do zakłada­nia mas­ki, czy chęci by­cia kimś in­nym, niż jest."

Kontakt


Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „ARKA”

(na terenie Bazyliki NNMP)

22-100 Chełm, ul. Lubelska 2

tel./fax (82) 565 55 05

e-mail: arka@arka.chelm.pl

numer rachunku bankowego  22 8187 0004 2001 0007 3831 0001

Wschodni Bank Spółdzielczy w Chełmie

Mapa dojazdu:

alt


Pokaż Zespół Przedszkolny ARKA na większej mapie