Myśl tygodnia

"Człowieka, któ­ry pat­rzy w oczy dziec­ka, uderza prze­de wszys­tkim ich niewin­ność: owa przej­mu­jąca niez­dolność do kłam­stwa, do zakłada­nia mas­ki, czy chęci by­cia kimś in­nym, niż jest."

ZAJĘCIA OTWARTE - ZIMA LUBI BAŁWANKI

>> wstecz

» wstecz

W dniu 20 luty 2015r odbyły się zajęcia otwarte dla rodziców 5-6 letnich dzieci z grupy „Kraina wiedzy”. Przebiegały one pod hasłem ”Zima lubi bałwanki”. Podczas zajęć dzieci mogły zaprezentować umiejętności i wiedzę. Nie zabrakło też wspólnych gier i zabaw, a także krótkich zajęć. Ich efektem były bałwanki z masy solnej. Dziękujemy Rodzicom za wspólną zabawę.

» wstecz