Myśl tygodnia

"Człowieka, któ­ry pat­rzy w oczy dziec­ka, uderza prze­de wszys­tkim ich niewin­ność: owa przej­mu­jąca niez­dolność do kłam­stwa, do zakłada­nia mas­ki, czy chęci by­cia kimś in­nym, niż jest."

Zajęcia otwarte

>> wstecz

» wstecz

W grupie „Przylądek Radości” dzień 6 lutego był dniem otwartym dla dzieci nowo przyjmowanych do naszego przedszkola. Tego dnia rodzice wraz ze swoimi pociechami mogli przyjść do przedszkola i razem z nimi się bawić. Dzieci uczestniczyły w przygotowanych na ten dzień zabawach ruchowych ze śpiewem. Z powodu braku śniegu dzieci lepiły bałwanki z masy solnej .

» wstecz