Myśl tygodnia

"Człowieka, któ­ry pat­rzy w oczy dziec­ka, uderza prze­de wszys­tkim ich niewin­ność: owa przej­mu­jąca niez­dolność do kłam­stwa, do zakłada­nia mas­ki, czy chęci by­cia kimś in­nym, niż jest."

WYCIECZKA DO CHEŁMSKICH PODZIEMI KREDOWYCH

>> wstecz

» wstecz

12 listopada 2014 roku grupa dzieci 5 i 6-letnich wraz ze swoimi paniami wyruszyły na spotkanie z Duchem Bieluchem w chełmskich podziemiach kredowych.

Pan przewodnik zaprosił dzieci do wspólnego zwiedzania królestwa Ducha Bielucha, mówił, że Duszek Bieluszek jest przyjacielem wszystkich dzieci i nie trzeba się go bać. Dzieci w trakcie zwiedzania krętych podziemi dowiedziały się, że podziemia kredowe w Chełmie są zabytkową kopalnią kredy. Maluchy podczas swej wędrówki napotkały również Białego Niedźwiedzia, który zapoznał swych gości z historią powstania miasta Chełma.

» wstecz