Myśl tygodnia

"Człowieka, któ­ry pat­rzy w oczy dziec­ka, uderza prze­de wszys­tkim ich niewin­ność: owa przej­mu­jąca niez­dolność do kłam­stwa, do zakłada­nia mas­ki, czy chęci by­cia kimś in­nym, niż jest."

Świeto Niepodległości

>> wstecz

» wstecz

„Wszystko dokoła: dom i przedszkole,
Fabryczne domy, żelazna kolej,
Kwiaty przy oknie, klon koło bramy,
Słoneczny uśmiech kochanej mamy…
I las co cieniem dzieci zaprasza –
Wszystko to Polska, Ojczyzna nasza!”

» wstecz