Myśl tygodnia

"Człowieka, któ­ry pat­rzy w oczy dziec­ka, uderza prze­de wszys­tkim ich niewin­ność: owa przej­mu­jąca niez­dolność do kłam­stwa, do zakłada­nia mas­ki, czy chęci by­cia kimś in­nym, niż jest."

Edukacyjne warsztaty plenerowe - NAJWYŻSZA WARTOśĆ RODZINA

» wstecz

Już po raz kolejny dzieci wraz z rodzicami spotkały się podczas edukacyjnych warsztatów plenerowych „Najwyższa wartość rodzina” realizowanych w ramach projektu „Arka przyszłości”, które odbyły się w Janowie 28 czerwca 2014 roku.

Z udziałem rodziców dzieci z grup przedszkolnych odbyły się dwa konkursy:
  • Konkurs plastyczny na najpiękniejszy pióropusz z odpadów przemysłowych.
  • Konkurs wiedzy o rodzinie.

Zwycięzców otrzymali nagrody książkowe oraz okolicznościowe dyplomy. Temat przewodni, który przyświecał warsztatom to budowanie systemu wartości  i postaw etycznych, a także lepsze przygotowanie rodziców do pełnienia funkcji wychowawczej oraz wzrost wiedzy i umiejętności w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

Rodzice ze swoimi dziećmi mogli również sprawdzić swoje umiejętności - zarówno taneczne jaki zręcznościowe w wielu konkursach.

W trakcie warsztatów można było poczęstować się kawą i herbatą.

Cała uroczystość przebiegła w radosnej atmosferze, o czym świadczyły uśmiechy na twarzach zarówno dzieci, jak i dorosłych. To był udany dzień.

» wstecz