Myśl tygodnia

"Człowieka, któ­ry pat­rzy w oczy dziec­ka, uderza prze­de wszys­tkim ich niewin­ność: owa przej­mu­jąca niez­dolność do kłam­stwa, do zakłada­nia mas­ki, czy chęci by­cia kimś in­nym, niż jest."

Zakończenie roku przedszkolnego

» wstecz

Zerówka żegna przedszkole

Kiedy już siedzieć w ławce będę
i poznam, jak wygląda szkoła -
wtedy zrozumiem,
że jednak tęsknię
do mego przedszkola.

» wstecz