Myśl tygodnia

"Człowieka, któ­ry pat­rzy w oczy dziec­ka, uderza prze­de wszys­tkim ich niewin­ność: owa przej­mu­jąca niez­dolność do kłam­stwa, do zakłada­nia mas­ki, czy chęci by­cia kimś in­nym, niż jest."

Pierwszy dzień wiosny w przedszkolu

» wstecz

Pierwszy dzień kalendarzowej wiosny - 21 marca - był bardzo kolorowy i wesoły w naszym przedszkolu, rozpoczęliśmy przedstawieniem dla dzieci w wykonaniu grupy „Odkrywcy świata”. Następnie ze słowami „Marzanno, Marzanno Ty zimowa panno! Ciebie pożegnamy wiosnę przywitamy! - i Marzanną dzieci z przedszkola wyruszyły na ulice miasta, by powitać najpiękniejszą porę roku, na którą wszyscy czekamy z wielką niecierpliwością, a mianowicie wiosnę. Barwny korowód przedszkolaków z kolorowymi kwiatkami śpiewających wiosenne piosenki okrążył ulicę, by udać się na przystanek autobusowy i przepędzić Marzannę wysyłając ją daleko autobusem w świat.

» wstecz