Myśl tygodnia

"Człowieka, któ­ry pat­rzy w oczy dziec­ka, uderza prze­de wszys­tkim ich niewin­ność: owa przej­mu­jąca niez­dolność do kłam­stwa, do zakłada­nia mas­ki, czy chęci by­cia kimś in­nym, niż jest."

Przegląd Pieśni Patryjotycznej

» wstecz

Z okazji odzyskania przez Polskę Niepodległości w Niepublicznym Przedszkolu Integracyjnym „ARKA PRZYSZŁOŚCI” i "ARKA" odbył się Przegląd Pieśni Patriotycznej. Po uroczystym powitaniu oraz odśpiewaniu hymnu narodowego rozpoczęły się występy dzieci. Wszyscy uczestnicy zaprezentowali się wspaniale, były recytacje wierszy związanych z naszym krajem oraz piosenki zarówno te żołnierskie, które towarzyszyły naszym żołnierzom na różnych frontach, jak również te opisujące piękno naszej Ojczyzny

» wstecz