Myśl tygodnia

"Człowieka, któ­ry pat­rzy w oczy dziec­ka, uderza prze­de wszys­tkim ich niewin­ność: owa przej­mu­jąca niez­dolność do kłam­stwa, do zakłada­nia mas­ki, czy chęci by­cia kimś in­nym, niż jest."

Warsztaty: WŚRÓD WARTOŚCI I RADOŚCI

» wstecz

Święto Odzyskania Niepodległości przez Polskę skłania do refleksji i radości wszystkich Polaków, także tych najmłodszych. Z tej przyczyny 26 października 2013 roku odbyły się w Niepublicznym Przedszkolu Integracyjnym „Arka” przy ul. Lubelskiej 2 i ul. 11 Listopada 2 warsztaty edukacyjne i  specjalistyczne pod tytułem „WŚRÓD WARTOŚCI I RADOŚCI” poświęcone dniu 11  listopada. W czasie zajęć otwartych dzieci poznały historię polskich zaborów oraz przybliżona została im postać Marszałka Józefa Piłsudskiego. Przy przedszkolach zostały posadzone drzewa upamiętniające imię naszego wielkiego rodaka. Przedszkolaki wraz z  rodzicami wykonały flagi oraz kotyliony, które będą im przypominać o tym doniosłym Święcie. Przy tej okazji utrwalona została znajomość symboli narodowych. Organizowanie takich zajęć z historii dla najmłodszych ma szansę przynieść w przyszłości efekty w postaci prawidłowo ukształtowanej postawy patriotycznej, a także poczucia silnej przynależności narodowej.

» wstecz