Myśl tygodnia

"Człowieka, któ­ry pat­rzy w oczy dziec­ka, uderza prze­de wszys­tkim ich niewin­ność: owa przej­mu­jąca niez­dolność do kłam­stwa, do zakłada­nia mas­ki, czy chęci by­cia kimś in­nym, niż jest."

Obchody Święta Niepodległości w przedszkolach Arka

» wstecz

Data 11 listopada 1918 roku zajmuje wyjątkowe miejsce w świadomości Polaków. Wtedy właśnie, po 123 latach niewoli nasza ojczyzna znów pojawiła się na mapach Europy i świata. Ten niezwykle ważny moment w dziejach narodu polskiego przedszkolaki z Arki I i Arki II uczciły poprzez przygotowanie akademii okolicznościowej. Widowisko swą obecnością uświetnili członkowie Szwadronu Rekonstrukcyjnego Oddziału Kawalerii II Rzeczypospolitej Chełmskiego Stowarzyszenia Miłośników Koni i Kawalerii Polskiej z Janowa w mundurach ułańskich. Dzieci odśpiewały wiele pieśni patriotycznych i wyrecytowały wiersze a także wręczyły im białe róże. Zaproszeni goście odwdzięczyli się pokazem umundurowania i uzbrojenia ułańskiego oraz odśpiewaniem pieśni ułańskich i żurawiejek kawaleryjskich. Celem uroczystości było kształtowanie uczuć patriotycznych oraz wzbudzenie poszanowania dla wartości, o jakie walczyli nasi przodkowie.

» wstecz