Myśl tygodnia

"Człowieka, któ­ry pat­rzy w oczy dziec­ka, uderza prze­de wszys­tkim ich niewin­ność: owa przej­mu­jąca niez­dolność do kłam­stwa, do zakłada­nia mas­ki, czy chęci by­cia kimś in­nym, niż jest."

KONKURS LOGOPEDYCZNO-RECYTATORSKI

» wstecz

9 maja w naszym przedszkolu odbył się wewnątrzprzedszkolny Konkurs logopedyczno-recytatorski. Do konkursu przystąpiły dzieci ze wszystkich grup przedszkolnych. Uczestnicy doskonale poradzili sobie z trudnymi wierszykami. Każdy występ nagradzany był gromkimi brawami. Po burzliwej naradzie jury postanowiło wręczyć wszystkim uczestnikom dyplomy i nagrody książkowe. Serdecznie gratulujemy !!!!!

» wstecz