Myśl tygodnia

"Człowieka, któ­ry pat­rzy w oczy dziec­ka, uderza prze­de wszys­tkim ich niewin­ność: owa przej­mu­jąca niez­dolność do kłam­stwa, do zakłada­nia mas­ki, czy chęci by­cia kimś in­nym, niż jest."

Wycieczka na ogródki działkowe

» wstecz

Dlatego też, zgłębiając tematykę jesiennych zmian, jakie zachodzą w różnych środowiskach, przedszkolacy z grupy „Kraina wiedzy” 9 października wybrali się z wycieczką do ogródków działkowych. W bezpośredni sposób mieli okazję zapoznać się z czynnościami wykonywanymi w okresie jesieni na działce oraz wykazać się znajomością owoców i warzyw, jakie obecna pora roku nam ofiarowuje.


» wstecz