Myśl tygodnia

"Człowieka, któ­ry pat­rzy w oczy dziec­ka, uderza prze­de wszys­tkim ich niewin­ność: owa przej­mu­jąca niez­dolność do kłam­stwa, do zakłada­nia mas­ki, czy chęci by­cia kimś in­nym, niż jest."

Wycieczka do Parku

» wstecz

Dnia 18.10.2013 r. dzieci z grupy 5-6 laków odwiedziły pobliski park. W trakcie wycieczki dzieci poznawały za pomocą różnych zmysłów zmiany zachodzące w przyrodzie jesienią. Obserwowały min. zjawisko opadania liści, oglądały liście i owoce pochodzące z różnych drzew, dotykały i określały właściwości kory, wsłuchiwały się w śpiew ptaków i szelest liści podczas jesiennego spaceru.  Podziwiały piękno i różnorodność barw jesiennych.  Gromadziły materiały przyrodnicze w postaci kasztanów, żołędzi, szyszek,  jarzębiny, liści, gałązek.  Rozpoznawały  popularne gatunki roślin występujących w parku. Nazywały drzewa: kasztanowiec, dąb, jarzębina, wierzba, brzoza.

,,Mali przyrodnicy” powrócili do przedszkola z koszami pełnymi ,,jesiennych skarbów” które ozdobiły kąciki przyrodnicze i posłużą do wielu zabaw oraz działań plastycznych.» wstecz