Myśl tygodnia

"Człowieka, któ­ry pat­rzy w oczy dziec­ka, uderza prze­de wszys­tkim ich niewin­ność: owa przej­mu­jąca niez­dolność do kłam­stwa, do zakłada­nia mas­ki, czy chęci by­cia kimś in­nym, niż jest."

Dzień Babci i Dziadka

» wstecz

13 lutego 2014 w grupie „Odkrywcy świata” świętowano z dziadkami. Przedszkolacy przygotowali przedstawienia, w których wyrazili swą wielką miłość do babć i dziadków. Mali artyści z przejęciem odtwarzali swoje role, a czcigodni goście ze wzruszeniem odbierali czułe słowa, kierowane pod ich adresem. Dla swoich bliskich dzieci przygotowały drobne upominki w postaci kwiatków i ramek ze zdjęciami. Atmosfera tej uroczystości była wspaniała. Spotkanie upłynęło w miłej i serdecznej atmosferze.

» wstecz