Myśl tygodnia

"Człowieka, któ­ry pat­rzy w oczy dziec­ka, uderza prze­de wszys­tkim ich niewin­ność: owa przej­mu­jąca niez­dolność do kłam­stwa, do zakłada­nia mas­ki, czy chęci by­cia kimś in­nym, niż jest."

PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA

>> wstecz

» wstecz

My dzieciaki przyrzekamy…”, tak zaczynał się tekst przysięgi jaką składały maluszki z grupy „Przylądek radości”. Świadkami tego wydarzenia byli rodzice oraz pani dyrektor Elżbieta Budzyńska, która grała na instrumencie podczas części artystycznej prezentowanej przez dzieci. Wszyscy byli bardzo wzruszeni i przejęci występem maluszków. I tak oto 6 listopada 2014 roku maluszki powiększyły grono przedszkolaków. Uroczystość zakończyła się słodkim poczęstunkiem. Dziękujemy rodzicom za pomoc w jego przygotowaniu.

» wstecz