Myśl tygodnia

"Człowieka, któ­ry pat­rzy w oczy dziec­ka, uderza prze­de wszys­tkim ich niewin­ność: owa przej­mu­jąca niez­dolność do kłam­stwa, do zakłada­nia mas­ki, czy chęci by­cia kimś in­nym, niż jest."

Las - dom zwierząt - spotkanie z leśnikiem

>> wstecz

» wstecz

W środę 5 listopada 2014 roku nasze przedszkole odwiedził pan leśnik pracujący w chełmskim nadleśnictwie. W zajęciach edukacyjnych brały udział dzieci z grup: „Kraina wiedzy” oraz „ Odkrywcy świata”.

Pan Wojtek przypomniał dzieciom czym jest las oraz jakie zasady obowiązują w tym miejscu. Przedszkolaki dowiedziały się również jak zwierzęta leśne przygotowują się do zimy, a także które z nich zapadają w sen zimowy. Mali słuchacze z dużym zainteresowaniem obejrzały film o lesie oraz plansze edukacyjne. Podczas spotkania dzieci mogły zobaczyć jak z bliska wygląda orzeł, a także poroże łosia. Dzięki takim zajęciom dzieci poszerzyły wiadomości o lesie i jego mieszkańcach. Lepiej poznały zasady ochrony przyrody i opieki nad zwierzętami oraz ptakami w okresie zimowym.

W nagrodę każde dziecko dostało od Nadleśnictwa upominek. Pan leśniczy zaprosił nas również do swojego miejsca pracy, a my obiecaliśmy, że na wiosnę na pewno go odwiedzimy. Serdecznie dziękujemy za bardzo ciekawe zajęcia!>

» wstecz