Myśl tygodnia

"Człowieka, któ­ry pat­rzy w oczy dziec­ka, uderza prze­de wszys­tkim ich niewin­ność: owa przej­mu­jąca niez­dolność do kłam­stwa, do zakłada­nia mas­ki, czy chęci by­cia kimś in­nym, niż jest."

KRASOMÓWCA

>> wstecz

» wstecz

W dniu 24.02.2014r. Tajra Domino
reprezentowała nasze przedszkole w konkursie recytatorskim
pt.: ,,Krasomówca’’  w  Przedszkolu  Niepublicznym  z Oddziałami Integracyjnymi "Razem".
Tajra wyrecytowała wiersz ,,Przekręcalski”.
Za udział w konkursie trzymała piękne nagrody i dyplom. Gratulujemy!

» wstecz