Myśl tygodnia

"Człowieka, któ­ry pat­rzy w oczy dziec­ka, uderza prze­de wszys­tkim ich niewin­ność: owa przej­mu­jąca niez­dolność do kłam­stwa, do zakłada­nia mas­ki, czy chęci by­cia kimś in­nym, niż jest."

Wszystkie grupy

>> wstecz
 • data zamieszczenia: 30.05.2014

  data wydarzenia: 20.11.2013

  POLAK MAŁY

  Jednym z celów wychowania przedszkolnego jest kształtowanie u dzieci poczucia  przynależności do wspólnoty narodowej oraz postawy patriotycznej. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego zaleca, aby dziecko kończące przedszkole wiedziało, jakiej jest narodowości, że mieszka w Polsce, nazywało godło i flagę państwową. Dlatego też już od najmłodszych lat uczymy dzieci patriotyzmu. Uświadamiamy dzieciom kim jesteśmy, skąd się wywodzimy, jaka jest nasza przeszłość, uczymy je bycia Polakiem i miłości do kraju ojczystego. 


  ›› obejrzyj galerię zdjęć 

 • data zamieszczenia: 30.05.2014

  data wydarzenia: 20.11.2013

  WIELKĄ AKCJĘ OGŁASZAMY

  Do palaczy przemawiamy.
  Oto nadszedł czas najwyższy,
  Zrobić prezent swym najbliższym,
  Czas pożegnać się z paleniem,
  Zaciąganiem i dymieniem.
  Już nie trujcie otoczenia.
  Koniec. Dosyć już palenia,
  Bo papieros niszczy zdrowie.
  Każdy o tym Wam opowie,
  Psuje serce, niszczy płuca.
  Dopływ tlenu Wam zakłóca.
  A więc panie i panowie,
  Jeśli miłe Wam jest zdrowie,
  To palenie rzućcie wraz
  Zdrowe życie zacząć czas!


  W roku szkolnym 2013/2014 realizowana jest V edycja Programu przedszkolnej edukacji antytytoniowej „Czyste powietrze wokół nas ”.Wzrost świadomości ludzi na temat szkodliwego działania dymu tytoniowego oraz restrykcyjne ograniczenia wprowadzone na drodze ustawodawczej spowodowały zmniejszenie stopnia społecznej akceptacji dla palenia tytoniu w miejscu pracy i miejscach publicznych. Zmiana w postrzeganiu palenia w obecności innych osób nie jest jednak tak widoczna w środowisku domowym, gdzie największa ekspozycja na dym tytoniowy ma miejsce w przypadku dzieci. Aby zminimalizować szkody zdrowotne i społeczne wynikające z biernego palenia dzieci Państwowa Inspekcja Sanitarna już po raz piąty realizuje Program przedszkolnej edukacji antytytoniowej „Czyste powietrze wokół nas”, skierowany do dzieci uczęszczających do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach oraz ich rodziców.


  CELE PODEJMOWANYCH DZIAŁAŃ:
  zwiększenie poziomu wiedzy nt. szkodliwości aktywnego i biernego palenia,
  zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub gdy dorośli palą przy nich tytoń


  Dzieci bardzo chętnie wzięły udział w zajęciach, które pobudziły ich ciekawość poruszanymi tematami.  Podczas rozmów na temat palenia papierosów i jego skutków dzieci wykazały się wysokim poziomem wiedzy. Proponowane zabawy ruchowe i tematyczne, ćwiczenia relaksacyjne zainspirowały ich wyobraźnie, czego efektem były różnorodne i bardzo ciekawe prace plastyczne.

  ›› obejrzyj galerię zdjęć 

 • data zamieszczenia: 30.05.2014

  data wydarzenia: 20.11.2013

  CZYSTE POWIETRZE

  ›› obejrzyj galerię zdjęć 

 • data zamieszczenia: 30.05.2014

  data wydarzenia: 13.11.2013

  MALOWANIE NA SZKLE

  ›› obejrzyj galerię zdjęć 

 • data zamieszczenia: 30.05.2014

  data wydarzenia: 11.11.2013

  OBCHODY ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI W PRZEDSZKOLACH ARKA

  Data 11 listopada 1918 roku zajmuje wyjątkowe miejsce w świadomości Polaków. Wtedy właśnie, po 123 latach niewoli nasza ojczyzna znów pojawiła się na mapach Europy i świata. Ten niezwykle ważny moment w dziejach narodu polskiego przedszkolaki z Arki I i Arki II uczciły poprzez przygotowanie akademii okolicznościowej. Widowisko swą obecnością uświetnili członkowie Szwadronu Rekonstrukcyjnego Oddziału Kawalerii II Rzeczypospolitej Chełmskiego Stowarzyszenia Miłośników Koni i Kawalerii Polskiej z Janowa w mundurach ułańskich. Dzieci odśpiewały wiele pieśni patriotycznych i wyrecytowały wiersze a także wręczyły im białe róże. Zaproszeni goście odwdzięczyli się pokazem umundurowania i uzbrojenia ułańskiego oraz odśpiewaniem pieśni ułańskich i żurawiejek kawaleryjskich. Celem uroczystości było kształtowanie uczuć patriotycznych oraz wzbudzenie poszanowania dla wartości, o jakie walczyli nasi przodkowie.

  ›› obejrzyj galerię zdjęć 

 • data zamieszczenia: 30.05.2014

  data wydarzenia: 7.11.2013

  WARSZTATY: WŚRÓD WARTOŚCI I RADOŚCI

  Święto Odzyskania Niepodległości przez Polskę skłania do refleksji i radości wszystkich Polaków, także tych najmłodszych. Z tej przyczyny 26 października 2013 roku odbyły się w Niepublicznym Przedszkolu Integracyjnym „Arka” przy ul. Lubelskiej 2 i ul. 11 Listopada 2 warsztaty edukacyjne i  specjalistyczne pod tytułem „WŚRÓD WARTOŚCI I RADOŚCI” poświęcone dniu 11  listopada. W czasie zajęć otwartych dzieci poznały historię polskich zaborów oraz przybliżona została im postać Marszałka Józefa Piłsudskiego. Przy przedszkolach zostały posadzone drzewa upamiętniające imię naszego wielkiego rodaka. Przedszkolaki wraz z  rodzicami wykonały flagi oraz kotyliony, które będą im przypominać o tym doniosłym Święcie. Przy tej okazji utrwalona została znajomość symboli narodowych. Organizowanie takich zajęć z historii dla najmłodszych ma szansę przynieść w przyszłości efekty w postaci prawidłowo ukształtowanej postawy patriotycznej, a także poczucia silnej przynależności narodowej.

  ›› obejrzyj galerię zdjęć