Myśl tygodnia

"Człowieka, któ­ry pat­rzy w oczy dziec­ka, uderza prze­de wszys­tkim ich niewin­ność: owa przej­mu­jąca niez­dolność do kłam­stwa, do zakłada­nia mas­ki, czy chęci by­cia kimś in­nym, niż jest."

Wydarzenia

Nasze Placówki Dydaktyczne ARKA

 


 

gru
21

WESOŁYCH ŚWIĄT

21.12.2018

lis
11

11 LISTOPADA 2018

11.11.2018

paź
30

UWAGA!!!

30.10.2018

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz art. 108a pkt.3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.0.996)

INFORMUJEMY, IŻ Z DNIEM 30.10.2018 r. ZOSTANĄ WYŁĄCZONE KAMERY MONITORINGU WIZYJNEGO ZNAJDUJĄCE SIĘ W SALACH PRZEDSZKOLNYCH.

paź
28

LOGOPEDYCZNE PRZYGODY SZYMONA I SZAREJ MYSZKI...

28.10.2018

Logopedyczne przygody Szymona i Szarej Myszki (ćwiczenia logopedyczne) to jesienny owoc współpracy dwóch pań neurologopedek Anny Borodziuk i Ewy Darowskiej, które na co dzień pracują w naszym przedszkolu i w szkole. Ćwiczenia przedstawione w książce są skierowane do dzieci w wieku przedszkolnym i starszych, które mają trudności z prawidłową realizacją głoski sz. Publikacja może być pomocą dla logopedów, nauczycieli, a także dla rodziców. Z tymi ćwiczeniami praca dzieci może stać się atrakcyjniejsza i sprawi dzieciom dużo radości.

wrz
30

ZAPROSZENIE

30.09.2018