Myśl tygodnia

"Człowieka, któ­ry pat­rzy w oczy dziec­ka, uderza prze­de wszys­tkim ich niewin­ność: owa przej­mu­jąca niez­dolność do kłam­stwa, do zakłada­nia mas­ki, czy chęci by­cia kimś in­nym, niż jest."

O nas

ORGAN PROWADZĄCY:

INTEGRA SP. Z O.O.

KADRA ZARZĄDZAJĄCA

ELŻBIETA BUDZYŃSKA - Dyrektor Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego „ARKA” oraz Niepublicznego Żłobka "ARKA"

JERZY ŁOPĄG - Dyrektor Administracyjny

MONIKA WÓJCICKA - Menedżer


Podstrony: